26.10.2010 r.

do 10.00 przyjazd uczestników i zakwaterowanie
10.00-10.30 powitanie (sala Satin)
10.30-11.00 Wiesław Alejziak Turystyka Kulturowa w obliczu wyzwań XXI wieku (perspektywa do 2025 roku)
11.00-11.30 Marek Kozak Wyzwania przed turystyką kulturową
11.30-12.30 Paul Alezraa, Ameline Coulombier Projekty kulturowe przykłady dobrych praktyk
12.30-13.00 Wojciech Fedyk 10-lecie funkcjonowania systemu POT-ROT-LOT w perspektywie przyszłość promocji turystyki
w Polsce
13.00-14.00 Obiad
14.00-14.30 Michał Stefański Rewolucja mobilna w promocji miasta - jak telefon komórkowy zmienia turystykę kulturową
14.30-15.00 Andrzej Kaleniewicz Projekt GPS Wielkopolska
15.00-15.30 Michał Gruda, Michał Grelewski Gry miejskie - wyjątkowy sposób na turystykę
15.30-16.00 Przerwa kawowa
16.00-16.30 Alicja Knast Muzeum Chopina w Warszawie
16.30-17.00 Małgorzata Wilk-Grzywna Kampania województwa świętokrzyskiego jako przykład zintegrowanych działań promocyjnych
17.00-17.30 Beata Krakowiak, Ewelina Skrydalewicz Noc muzeów jako wydarzenie kulturalne Łodzi
17.30-18.30 Panel dyskusyjny "Wyzwania dla turystyki kulturowej" (moderator Wiesław Alejziak)
19.30-22.00 Program wieczorny w Teatrze im. Stefana Jaracza - "Produkt" w reżyserii Wojciecha Czarnoty


27.10.2010 r.

9.00-11.30 Warsztaty tematyczne (równolegle)
Jacek Grudzień Media oknem na świat produktów turystycznych (sala Cotton)
Przemysław Modrzewski Narzędzia Google skutecznym sposobem promocji twojego biznesu (sala Damask)
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-14.00 Panel Dyskusyjny poświęcony Europejskim Stolicom Kultury (sala Cotton)
Zaproszeni goście: Özgul Özkan Yavuz Istambuł Europejska Stolica Kultury 2010, Łódz Art Center operator ŁESK 2016 (moderator Tomasz Koralewski)
14.00-15.00 Pożegnalny obiad